Over deze keuzehulp

De Beginnend Parkinson keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en neurologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen medicatiekeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Beginnend Parkinson keuzehulp is voor patiënten die jonger zijn dan 65 jaar, bij wie de ziekte onlangs is vastgesteld door de neuroloog en zich in het beginnende stadium bevindt.

Medische inhoud

De medische inhoud is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn opgesteld door de NVN.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een werkgroep opgericht met parkinson neurologen en parkinsonverpleegkundigen en personen met de ziekte van Parkinson. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben meerdere patienten evenals neurologen en parkinsonverpleegkundigen meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Parkison keuzehulp is een initiatief van Radboudumc met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Radboudumc ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Wieteke van Dijk
Wieteke van Dijk
Onderzoeker
Radboudumc
Dr. B. Post
Dr. B. Post
Neuroloog
Radboudumc
Prof.dr. B. Bloem
Prof.dr. B. Bloem
Neuroloog
Radboudumc
Dr. M. Meinders
Dr. M. Meinders
Senior onderzoeker
Radboudumc

Financiering

Radboudumc en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.